Mabtech.pl: Przeciwciała monoklonalne, odczynniki do testu ELISA i ELISPOT

Mabtech Przeciwciała monoklonalne ELISA ELISPOT Mysia Interleukina-10 (IL-10)

Mysia Interleukina-10 (IL-10)

Interleukina 10 (IL-10): Pod tą nazwą kryje się rodzina cytokin, do której oprócz IL-10, należą jej homologi: IL-19, IL-20, IL-22, IL-24, IL-26, IL-28 i IL-29 [1,2,3,4]. IL-10 w organizmie występuje jako homodimer o molekularnej masie 37 kDa [1]. Oprócz wyżej wymienionych, istnieją również wirusowe homologi IL-10, między innymi takie jak: wirus Epsteina i Barr (BCRF1) czy wirus cytomegalii [2,3]. Początkowo IL-10 zidentyfikowano jako czynnik hamujący odpowiedź immunologiczną poprzez blokowanie produkcji prozapalnych cytokin [3].

Źródła IL-10: IL-10 wytwarzają głównie pobudzone limfocyty T, zwłaszcza Th2 oraz Treg, a także limfocyty B, monocyty, makrofagi, eozynofile, komórki tuczne i keratynocyty [1,2,5]. Jednym z czynników pobudzających wydzielanie IL-10 jest TNF-α [1].

Receptory IL-10: Receptor dla IL-10 złożony jest z dwóch łańcuchów: łańcuch α (IL-10Rα, IL-10R1) oraz łańcuch β (IL-10Rβ, IL-10R2) [1,3]. Występuje również rozpuszczalny receptor dla tej cytokiny - sIL-10R [1,3]. Receptory IL-10 obecne są na takich komórkach jak: monocyty, makrofagi, limfocyty T, limfocyty B i NK, keratynocyty, komórki endotelium, komórki tuczne, eozynofile, neutrofile czy komórki Langerhansa[1].

Efekty biologiczne IL-10: Interleukina 10 pełni rolę czynnika hamującego odpowiedź immunologiczną. Hamuje wytwarzanie limfocytów Th1 pobudzonych przez antygen oraz wstrzymuje proces wytwarzania przez nie cytokin zapalnych takich jak IFN-γ, IL-2 [2]. IL-10 hamuje również wytwarzanie cytokin produkowanych przez makrofagi i monocyty, między innymi: IL-1α, IL-6, IL-8, IL-12, G-CSF, GM-CSF, TNF [1,2]. Cytokina ta wpływa na hamowanie ekspresji cząsteczek MHC klasy II na monocytach oraz stymuluje powstawanie antagonisty receptora dla IL-1 [1,2]. IL-10 pobudza wzrost i aktywację limfocytów B, limfocytów Tc oraz limfocytów NK [2]. IL-10 blokuje także wydzielanie prozapalnych mediatorów przez pobudzone LPS (lipopolisacharydem) eozynofile i komórki tuczne [1]. Współdziałając z innymi cytokinami, IL-10 bierze udział w pozytywnej regulacji krwiotworzenia [2].

IL-10 w patologii: Przeciwzapalna rola IL-10 sprawia, iż w terapii zapalenia stosuje się leki pobudzające jej syntezę [2]. Jednakże zarówno niedobór IL-10 jak i jej nadprodukcja może być szkodliwa dla organizmu [1]. Nadprodukcja interleukiny 10 w przypadku niektórych nowotworów (chłoniak, czerniak) blokuje odpowiedź immunologiczną przeciwko komórkom nowotworowym, a nawet może być czynnikiem wzrostu nowotworu [1]. Szereg badań wskazuje na to, że zaburzenia produkcji (niedobór) IL-10 mogą być jednym z czynników prowadzących do powstania niektórych chorób autoimmunologicznych, takich jak: łuszczyca, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów [1]. Z kolei w przypadku innej choroby autoimmunologicznej - toczeń rumieniowaty układowy (SLE, z ang. Systemic Lupus Erythematosus) patologiczną funkcję pełni jej nadprodukcja [1,2].

Produkt Nr kat. Ilość Cena
anti-mouse IL-10 mAb 16E3, purified 3431-3-250 250 µg sprawdź cenę
anti-mouse IL-10 mAb 16E3, purified 3431-3-1000 1 mg sprawdź cenę
anti-mouse IL-10 mAb 16E3, biotinylated 3431-4-250 250 µg sprawdź cenę
anti-mouse IL-10 mAb 16E3, biotinylated 3431-4-1000 1 mg sprawdź cenę
anti-mouse IL-10 mAb 2A5, purified, for Neutralization 3521-5N-500 500 µ g sprawdź cenę
anti-mouse IL-10 mAb 2A5, purified 3431-5-250 250 µg sprawdź cenę
anti-mouse IL-10 mAb 2A5, purified 3431-5-1000 1 mg sprawdź cenę
anti-mouse IL-10 mAb 2A5, biotinylated 3431-6-250 250 µg sprawdź cenę
anti-mouse IL-10 mAb 2A5, biotinylated 3431-6-1000 1 mg sprawdź cenę
Mouse IL-10 ELISpot basic (ALP) 3431-2A for 4 plates sprawdź cenę
Mouse IL-10 ELISpot basic (HRP) 3431-2H for 4 plates sprawdź cenę
Mouse IL-10 ELISA development kit (ALP) 3431-1A-6 for 6 plates sprawdź cenę
Mouse IL-10 ELISA development kit (ALP) 3431-1A-20 for 20 plates sprawdź cenę
Mouse IL-10 ELISA development kit (HRP) 3431-1H-6 for 6 plates sprawdź cenę
Mouse IL-10 ELISA development kit (HRP) 3431-1H-20 for 20 plates sprawdź cenę

Pobierz polski cennik produktów Firmy Mabtech (PDF)

Pobierz formularz zamówienia produktów Firmy Mabtech (PDF)

Pobierz katalog produktów Firmy Mabtech (PDF, 4,2 MB, język angielski)

Przedstawicielem fimy Mabtech jest:
Instytut Dermatologii sp. z o. o. ul. Józefa Kustronia 2, 30-433 Kraków,
tel. 012 416 62 62 fax. 12 266 39 64,(pn-pt, godz. 8:00-15.30)

Ta strona jest częścią serwisu mabtech.pl
© Instytut Dermatologii sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Document created: 28 October 2009, last updated: 19 March 2018.