Mabtech.pl: Przeciwciała monoklonalne, odczynniki do testu ELISA i ELISPOT

Mabtech Przeciwciała monoklonalne ELISA ELISPOT Ludzki Czynnik Martwicy Nowotworu (TNF)-alfa

Ludzki Czynnik Martwicy Nowotworu (TNF)-alfa

TNF-α (synonimy: TNF, czynnik martwicy nowotworu - tumor necrosis factor, kachektyna). TNF-α kodowany jest przez geny leżące w obrębie genów głównego układu zgodności tkankowej. TNF-α w organizmie występuje w dwóch postaciach: jako prekursor - białko transbłonowe (transmembramowe) o masie cząsteczkowej 26 kDa oraz forma rozpuszczalna (wolna) o masie cząsteczkowej 17 kDa, przy czym obie formy są aktywne biologicznie. Występuje w postaci homotrimerów (3 identycznych łańcuchów). TNF-α wytwarzany jest głównie przez makrofagi i monocyty (komórki żerne). Silnym bodźcem do wytwarzania TNF-α przez makrofagi są lipopolisacharydy (LPS) ścian bakterii. Ponadto wytwarzają go takie komórki jak: neutrofile, keranocyty, fibroblasty i komórki tuczne. Produkcja i uwalnianie TNF-α stymulowane jest między innymi przez IFN-γ (interferon gamma), IL-1 (interleukina 1), a także autokrynowo (przez sam TNF-α). Istnieją dwa typy receptorów dla TNF: TNFR1 o masie cząsteczkowej 55 kDa oraz TNFR2 o masie cząsteczkowej 75 kDa. Różnią się również stopniem glikozydacji oraz powinowactwem (mogą przekazywać komórce odmienne sygnały). Receptory TNF są obecne prawie na wszystkich jądrzastych komórkach ssaków. W organizmie człowieka obecne są również czynniki wiążące TNF, których podwyższony stan obserwuje się u pacjentów z nowotworami, AIDS, chorobami autoimmunizacyjnymi.

TNF-α jest jedną z głównych cytokin (białkowych substancji wpływających na wzrost i proliferację komórek) biorących udział w odpowiedzi zapalnej i immunologicznej. Wraz z innymi czynnikami (IL-2, IL-6) oddziaływują na powstawanie i różnicowanie limfocytów B, limfocytów T, limfocytów NK (natural killer). Wpływa na zwiększanie cytotoksyczności monocytów i makrofagów oraz eozynofili w obecności pierwotniaków. Zwiększa właściwości fagocytarne (żerne) neutrofili oraz przyspiesza ich uwalnianie ze szpiku kostnego. TNF-α wraz z IFN-γ indukuje ekspresję cząsteczek MHC (główny układ zgodności tkankowej). TNF-α wykazuje właściwości przeciwnowotworowe poprzez bezpośrednie działanie na komórki rakowe, indukowanie zmian w naczyniach krwionośnych nowotworu oraz pobudzanie odpowiedzi immunologicznej przeciw nowotworowi. Może również indukować apoptozę (zaprogramowaną śmierć komórki) nowotworu lub zahamować jego proliferację. W działaniu przeciwnowotworowym współdziała z IFN-γ, IL-1, IL-2. Jednakże w niektórych przypadkach może przyspieszać różnicowanie się komórek nowotworowych lub zwiększać ryzyko tworzenia się przerzutów. Jego toksyczne działanie może wywołać wstrząs septyczny, odrzucenie przeszczepów oraz działać patogennie w chorobach autoimmunizacyjnych. Ponieważ receptory dla TNF-α są obecne na wielu komórkach, posiada on jeszcze wiele innych biologicznych właściwości. Między innymi może stymulować powstawanie fibroblastów i osteoklastów (komórek kościogubnych), angiogenezę (powstawanie nowych naczyń krwionośnych) oraz podnosić temperaturę ciała. Ze względu na swoje właściwości biologiczne TNF ma szerokie zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń i chorób.

Produkt Nr kat. Ilość Cena
anti-human TNF-α mAbs TNF3/4, purified 3510-3-250 250 µg sprawdź cenę
anti-human TNF-α mAbs TNF3/4, purified 3510-3-1000 1 mg sprawdź cenę
anti-human TNF-α mAb TNF5, biotinylated 3510-6-250 250 µg sprawdź cenę
anti-human TNF-α mAb TNF5, biotinylated 3510-6-1000 1 mg sprawdź cenę
Human TNF-alfa ELISpot basic (ALP) 3510-2A for 4 plates sprawdź cenę
Human TNF-alfa ELISpot basic (HRP) 3510-2H for 4 plates sprawdź cenę
Human TNF-alfa ELISA development kit (ALP) 3510-1A-6 for 6 plates sprawdź cenę
Human TNF-alfa ELISA development kit (ALP) 3510-1A-20 for 20 plates sprawdź cenę
Human TNF-alfa ELISA development kit (HRP) 3510-1H-6 for 6 plates sprawdź cenę
Human TNF-alfa ELISA development kit (HRP) 3510-1H-20 for 20 plates sprawdź cenę
Human TNF-alfa ELISpot plus (ALP) 3510-4APW-2 2 white plates sprawdź cenę
Human TNF-alfa ELISpot plus (ALP) 3510-4APW-10 10 white plates sprawdź cenę
Human TNF-alfa ELISpot plus (HRP) 3510-4HPW-2 2 white plates sprawdź cenę
Human TNF-alfa ELISpot plus (HRP) 3510-4HPW-10 10 white plates sprawdź cenę

Pobierz polski cennik produktów Firmy Mabtech (PDF)

Pobierz formularz zamówienia produktów Firmy Mabtech (PDF)

Pobierz katalog produktów Firmy Mabtech (PDF, 4,2 MB, język angielski)

Przedstawicielem fimy Mabtech jest:
Instytut Dermatologii sp. z o. o. ul. Józefa Kustronia 2, 30-433 Kraków,
tel. 012 416 62 62 fax. 12 266 39 64,(pn-pt, godz. 8:00-15.30)

Ta strona jest częścią serwisu mabtech.pl
© Instytut Dermatologii sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Document created: 28 October 2009, last updated: 19 March 2018.