Mabtech.pl: Przeciwciała monoklonalne, odczynniki do testu ELISA i ELISPOT

Mabtech Przeciwciała monoklonalne ELISA ELISPOT Ludzka Interleukina-6

Ludzka Interleukina-6 (IL-6)

Interleukina 6 (IL-6): pod tą zbiorową nazwą kryje się wiele cytokin, pełniących w organizmie podobną funkcję [1]. Do grupy tej należą: IL-6, IL-11, czynnik hamujący białaczkę LIF (ang. leukemia inhibitory factor), onkostatyna M (OSM), rzęskowy czynnik neurotrofowy (ang. ciliary neurotrophic factor - CNTF), kardiotrofina 1 (ang. cardiotrophin 1, CT-1), neurotrofina 1, BSF3 (ang. B cell-stimulating factor 3) [1]. IL-6 należy do plejotropowych cytokin odgrywających główną rolę w procesach zapalnych [2]. Początkowo IL-6 znana była pod takimi nazwami jak: interferon β2, czynnik 2 stymulujący limfocyty B (ang. B cell differentiating factor - BCDF), czynnik wzrostu hybrydoma [1]. Źródła IL-6: Wytwarzają ją głównie monocyty i makrofagi, lecz także fibroblasty, komórki śródbłonka, limfocyty T i B, keratynocyty, chondrocyty, komórki owodni [1,3]. Do czynników indukujących wydzielanie IL-6 należy interleukina 1 (IL-1) oraz interferony, LPS (lipopolisacharyd), TNF i wirusy [1,3]. Receptory IL-6: Receptory dla IL-6 (IL-6R) zbudowane są z dwóch łańcuchów, różnorodnego łańcucha α (synonimy: IL-6R, CD126) oraz niezmiennego dla wszystkich cytokin z tej grupy, łańcucha β (gp 130, CD130) [2]. Przy czym łańcuch α pełni funkcję wiązania liganiu, natomiast łańcuch β odpowiedzialny jest za przenoszenie sygnału [1,2]. Oprócz receptora występującego na powierzchni komórek, występuje także rozpuszczalna forma IL-R6, a mianowicie sIL-6R [1,2,3]. W przeciwieństwie do rozpuszczalnych receptorów innych cytokin (np. IL-Ra), sIL-6R wzmaga działanie IL-6, poprzez wiązanie się z nią i przenoszenie sygnału na obecny w błonie komórkowej łańcuch β [1,2].

Efekty biologiczne IL-6: Interleukina 6 w systemie immunologicznym pełni zarówno funkcję prozapalną jak i przeciwzapalną [2]. IL-6 odgrywa znaczącą rolę w syntezie białek ostrej fazy w wątrobie [1,2,3]. Ostra faza jest to odpowiedź organizmu powstała na skutek zaburzenia homeostazy z powodu infekcji, uszkodzenia tkanek czy nowotworu [3]. Przejawia się ona gwałtownym wzrostem produkcji wielu białek, syntetyzowanych głównie w wątrobie [1]. IL-6, działając na pobudzone limfocyty B, stymuluje je w kierunku komórek wytwarzających przeciwciała różnych klas [1]. Jej oddziaływanie na limfocyty T przejawia się w pobudzaniu różnicowania limfocytów T w kierunku cytotoksycznych (współdziała w tym procesie z IL-1) [1]. Interleukina 6, wraz z IL-3, bierze udział w procesie krwiotworzenia, wpływając na proliferację i różnicowanie megakariocytów, powstawanie kolonii granulocytów i makrofagów oraz wytwarzanie płytek krwi [1]. Cytokina ta pełni również istotną funkcję w stymulacji wzrostu keratenocytów i różnicowania komórek nerwowych [1]. IL-6 działa także na przysadkę, pobudzając ją do wytwarzania kortykoptropiny oraz jest jednym z głównych czynników biorących udział w podwyższaniu temperatury ciała [1]. Il-6 reguluje także procesy metabolizmu i bierze udział w resorpcji kości [1]. IL-6 w patologii: Ze względu na swój szeroki wachlarz oddziaływań, IL-6 ma swój udział w wywoływaniu pewnych chorób i stanów patologicznych. Z jednej strony, należący do tej grupy czynnik hamujący białaczkę, działa przeciwnowotworowo, z drugiej zaś IL-6 jest czynnikiem wzrostu dla niektórych szpiczaków człowieka [1]. Cytokina ta odpowiedzialna jest także za powstawanie chorób autoimmunoizacyjnych, np. reumatoidalnego zapalenia stawów [1]. Przeciwnowotworowe własności IL-6 próbuje się wykorzystywać w leczeniu niektórych nowotworów, choć czasem staje się ona przyczyną namnażania komórek rakowych (np. czerniak, rak prostaty) [1,2]. W chorobach autoimmuniazacyjnych stosuje się natomiast antagonistę IL-6, który łączy się z IL-6R blokując dalsze wiązanie się tego kompleksu z łańcuchem β [1].

Produkt Nr kat. Ilość Cena
anti-h-IL-6 mAb 13A5, purified 3460-3-250 250 µg sprawdź cenę
anti-h-IL-6 mAb 13A5, purified 3460-3-1000 1 mg sprawdź cenę
anti-h-IL-6 mAb 39C3, biotinylated 3460-6-250 250 µg sprawdź cenę
anti-h-IL-6 mAb 39C3, biotinylated 3460-6-1000 1 mg sprawdź cenę
Anti-Human IL-6 mAb 13A5, purified, for Neutralization 3460-3N-500 500 µg sprawdź cenę
Human IL-6 ELISpot basic (ALP) 3460-2A for 4 plates sprawdź cenę
Human IL-6 ELISpot basic (HRP) 3460-2H for 4 plates sprawdź cenę
Human IL-6 ELISAPRO kit 3460-1HP-2 2 plates sprawdź cenę
Human IL-6 ELISAPRO kit 3460-1HP-10 10 plates sprawdź cenę
Human IL-6 ELISA development kit (ALP) 3460-1A-6 for 6 plates sprawdź cenę
Human IL-6 ELISA development kit (ALP) 3460-1A-20 for 20 plates sprawdź cenę
Human IL-6 ELISA development kit (HRP) 3460-1H-6 for 6 plates sprawdź cenę
Human IL-6 ELISA development kit (HRP) 3460-1H-20 for 20 plates sprawdź cenę
Human IL-6 ELISpot plus (ALP) 3460-4APW-2 2 white plates sprawdź cenę
Human IL-6 ELISpot plus (ALP) 3460-4APW-10 10 white plates sprawdź cenę
Human IL-6 ELISpot plus (HRP) 3460-4HPW-2 2 white plates sprawdź cenę
Human IL-6 ELISpot plus (HRP) 3460-4HPW-10 10 white plates sprawdź cenę

Pobierz polski cennik produktów Firmy Mabtech (PDF)

Pobierz formularz zamówienia produktów Firmy Mabtech (PDF)

Pobierz katalog produktów Firmy Mabtech (PDF, 4,2 MB, język angielski)

Przedstawicielem fimy Mabtech jest:
Instytut Dermatologii sp. z o. o. ul. Józefa Kustronia 2, 30-433 Kraków,
tel. 012 416 62 62 fax. 12 266 39 64,(pn-pt, godz. 8:00-15.30)

Ta strona jest częścią serwisu mabtech.pl
© Instytut Dermatologii sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Document created: 28 October 2009, last updated: 19 March 2018.