Mabtech.pl: Przeciwciała monoklonalne, odczynniki do testu ELISA i ELISPOT

Mabtech Przeciwciała monoklonalne ELISA ELISPOT Ludzka Interleukina-4

Ludzka Interleukina-4 (IL-4)

Interleukina 4 (IL-4) jest jedną z cytokin (białkowych substancji wpływających na wzrost i proliferację komórek) biorącą udział w odpowiedzi alergicznej [1,2]. Opisano ją pierwotnie jako substancję aktywującą powstawanie limfocytów limfocytów, dlatego w literaturze można się spotkać z nazwą: czynnik stymulujący limfocyty B (ang. B-cell stimulating factor - BSF-1) oraz czynnik wzrostu limfocytów B, BCGF (ang. B-cell growth factor) [1]. Źródła IL-4: Interleukina 4 wytwarzana jest przez limfocyty Th (głównie Th2), limfocyty NKT (limfocyty T posiadające markery typowe dla komórek NK - ang. natural killer), a także przez komórki tuczne i bazofile [1]. IL-4 produkowana jest przez wyżej wymienione komórki, pobudzone antygenem lub mitogenem [1]. Receptory IL-4: Receptory dla IL-4 obecne są na limfocytach T i B, komórkach tucznych, monocytach, makrofagach, fibroblastach oraz na komórkach krwiotwórczych i innych [1]. Sama IL-4 wzmaga ekspresję swojego receptora, zwiększa ilość receptorów na limfocytach w następstwie ich aktywacji [1]. Receptor dla IL-4 (IL-4R) zbudowany jest z różnych łańcuchów, z czego najważniejszą rolę pełni IL-4R [3].

Efekty biologiczne IL-4: IL-4 działa bardzo wszechstronnie na limfocyty B: stymuluje proliferację limfocytów B pobudzonych swoistym antygenem, może również sama aktywować limfocyty B będące w spoczynku oraz jest jednym z najważniejszych czynników stymulujących wytwarzanie przeciwciał IgE. Wzmaga także ekspresję cząsteczek MHC (główny układ zgodności tkankowej) klasy I i II na limfocytach B [1]. Interleukina 4 przyczynia się do powstawania limfocytów T cytotoksycznych, a współdziałając z IL-2, wzmaga proliferację komórek TIL (ang. tumor infiltrating lymphocytes) [1]. IL-4 wpływa również na monocyty i makrofagi poprzez wzmaganie ich cytotoksyczności wobec komórek nowotworowych oraz fagocytozy i niszczenia pasożytów [1]. IL-4 wpływa na komórki śródbłonka, indukując ekspresję integryny VLA-4, która bierze udział między innymi w migracji do tkanek eozynofilów, monocytów i lmfocytów T [1]. Cytokina ta bierze również udział w procesie hematopoezy (krwiotworzenia) [1]. IL-4 w patologii: Zdolność IL-4 do stymulacji wytwarzania przeciwciał klasy IgE sprawia, że jest ona najważniejszą cytokiną dla alergii [1,2]. Dlatego też w medycynie stosuje się zmutowaną formę IL-4 blokującą receptory IL-4R [1,2]. Niektóre choroby, takie jak astma atopowa, leczy się wyłączając patogenne działanie IL-4, poprzez podawanie w aerozolu rozpuszczalnego receptora dla IL-4 (IL-4Rs) [1,2].

Produkt Nr kat. Ilość Cena
anti-h-IL-4 mAb IL4-I (82.4), purified 3410-3-250 250 µg sprawdź cenę
anti-h-IL-4 mAb IL4-I (82.4), purified 3410-3-1000 1 mg sprawdź cenę
anti-h-IL-4 mAb IL4-II (12.1), biotinylated 3410-6-250 250 µg sprawdź cenę
anti-h-IL-4 mAb IL4-II (12.1), biotinylated 3410-6-1000 1 mg sprawdź cenę
Human IL-4 ELISpot PRO (ALP) 3410-2APW-2 2 plates sprawdź cenę
Human IL-4 ELISpot PRO (ALP) 3410-2APW-10 10 plates sprawdź cenę
Human IL-4 ELISpot basic (ALP) 3410-2A for 4 plates sprawdź cenę
Human IL-4 ELISpot basic (HRP) 3410-2H for 4 plates sprawdź cenę
Human IL-4 ELISA development kit (ALP) 3410-1A-6 for 6 plates sprawdź cenę
Human IL-4 ELISA development kit (ALP) 3410-1A-20 for 20 plates sprawdź cenę
Human IL-4 ELISA development kit (HRP) 3410-1H-6 for 6 plates sprawdź cenę
Human IL-4 ELISA development kit (HRP) 3410-1H-20 for 20 plates sprawdź cenę
Human IL-4 ELISApro kit 3410-1HP-2 2 plates sprawdź cenę
Human IL-4 ELISApro kit 3410-1HP-10 10 plates sprawdź cenę
Human IL-4 ELISpot pro (ALP) 3410-4APW-2 2 white plates sprawdź cenę
Human IL-4 ELISpot pro (ALP) 3410-4APW-10 10 white plates sprawdź cenę
Human IL-4 ELISpot pro (HRP) 3410-4HPW-2 2 white plates sprawdź cenę
Human IL-4 ELISpot pro (HRP) 3410-4HPW-10 10 white plates sprawdź cenę

Pobierz polski cennik produktów Firmy Mabtech (PDF)

Pobierz formularz zamówienia produktów Firmy Mabtech (PDF)

Pobierz katalog produktów Firmy Mabtech (PDF, 4,2 MB, język angielski)

Przedstawicielem fimy Mabtech jest:
Instytut Dermatologii sp. z o. o. ul. Józefa Kustronia 2, 30-433 Kraków,
tel. 012 416 62 62 fax. 12 266 39 64,(pn-pt, godz. 8:00-15.30)

Ta strona jest częścią serwisu mabtech.pl
© Instytut Dermatologii sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Document created: 28 October 2009, last updated: 19 March 2018.